Prihláška na Mozolani Fitness Cup 2015 – pohárová súťaž žien vo fitness, bodyfitness i bikiny fitness a v kategórii men's physique, nominačné preteky na majstrovstvá sveta.
 
Prihláška musí byť riadne vyplnená a elektronicky odoslaná na mailovú adresu usporiadateľa, podľa propozícií súťaže. Prihlášku podáva subjekt, za ktorý pretekár štartuje, prípadne samotný pretekár. Usporiadateľ je povinný potvrdiť elektronicky odosielateľovi prijatie prihlášky. Podmienkou účasti na súťaži je okrem riadne podanej prihlášky aj platná licenčná karta s nalepenou licenčnou známkou za príslušný rok. Subjekt, za ktorý pretekár štartuje, musí mať súčasne uhradený ročný členský poplatok na príslušný rok.