Mozolani Classic 1

Havlík nenašiel premožiteľa

V nede?u 9. mája 2010 sa v Žiline uskuto?nila medzinárodná pohárová sú?až v kulturistike, klasickej kulturistike a bodyfitness žien MOZOLANI CLASSIC 2010. Takmer 700 divákov v „klubovej“ atmosfére kongresového centra hotela Holiday Inn povzbudzovalo ú?astníkov prvého ro?níka tohto podujatia, ktoré ho sa zú?astnilo 45 pretekárov.

Sú?ažilo sa v piatich kategóriách – klasická kulturistika mužov, kulturistika mužov do 80 kg, kulturistika mužov do 90 kg, kulturistika mužov nad 90 kg a bodyfitness žien. Pretekári každej kategórie sa predstavili vždy v dvoch kolách, po ktorých nasledovali vyhlásenia výsledkov. V každej kategórii bolo vyhlásených prvých šes? miest. Oceneným sú?ažiacim odovzdali hodnotné ceny od sponzorov a prví traja v mužských kategóriách dostali aj finan?nú prémiu. O vysokú úrove? podujatia sa pri?inil svojim exhibi?ným vystúpením momentálne jeden z najlepších profesionálnych kulturistov sveta Kai Greene z USA. Podujatie dopadlo nadmieru úspešne, o ?om sved?í aj vysoká ú?as? divákov a domácich i zahrani?ných pretekárov. Podujatie sprevádzali aj promo-akcie v podobe ochutnávok a predaja výživových doplnkov a testovania posil?ovacích strojov.

Ukázalo sa, že vo?ba Holiday Inn ako partnera projektu bola viac ako úspešná, pretože organizátorom sa podarilo sk?bi? ú?elnos? s pohodlím, ?o sa prejavilo aj po?as exhibi?ného vystúpenia hviezdy podujatia – Kai Greenea. Kai okrem perfektného pohybu na scéne opä? „zavítal“ aj medzi divákov, ktorí s úžasom pozerali na divadlo tohto 142 kg giganta. Následne sa prejavil ako skuto?ný profesionál a do no?ných hodín bol k dispozícii divákom, ktorí ne?utovali ?as po?ka? si na cenný autogram alebo fotografiu.

Výsledky

Bodyfitness žien:
1. miesto ... ?. 51 – Jana Kolbaská
2. miesto ... ?. 46 – Alexandra Deve?ková
3. miesto ... ?. 44 – Nikoleta Hr?ková
4. miesto ... ?. 36 – Anna Bigošová
5. miesto ... ?. 41 – Zdenka ?ambalová
6. miesto ... ?. 49 – Ivana Molnárová
7. miesto ... ?. 43 – Stanislava Focková
8. miesto ... ?. 42 – Janka Pálešová
9. miesto ... ?. 40 – Miroslava Krakovi?ová
10. miesto ... ?. 45 – Denisa Ballová
Klasická kulturistika mužov:
1. miesto ... ?. 2 – Tomáš Taba?iar
2. miesto ... ?. 11 – Andre Erik Thesen
3. miesto ... ?. 7 – Henrich Rešetka
4. miesto ... ?. 8 – Peter Bella
5. miesto ... ?. 5 – David Fartel
6. miesto ... ?. 4 – Michal Kotras
7. miesto ... ?. 3 – Marek Radošovský
8. miesto ... ?. 14 – ?ubomír Záhradný
9. miesto ... ?. 1 – Daniel Skála
10. miesto ... ?. 10 – Peter Strý?ek
11. miesto ... ?. 12 – Tomáš Hafera
12. miesto ... ?. 9 – Sharam Daneshmand
13. miesto ... ?. 6 – Robert Knapík
Kulturistika do 80 kg:
1. miesto ... ?. 24 – Peter Kokoška
2. miesto ... ?. 23 – Filip Godzsák
3. miesto ... ?. 31 – Martin Krakovský
4. miesto ... ?. 19 – Ján Soták
5. miesto ... ?. 20 – Ákos Dobos
6. miesto ... ?. 17 – Ladislav Ponechal
7. miesto ... ?. 21 – Norbert Zajac
8. miesto ... ?. 13 – Tomáš Quecke
9. miesto ... ?. 15 – Michal Mlyn?ek
10. miesto ... ?. 45 – Denisa Ballová
Kulturistika do 90 kg:
1. miesto ... ?. 27 – Juraj Vrábel
2. miesto ... ?. 26 – Peter Ková?
3. miesto ... ?. 32 – Ladislav Kuzder
4. miesto ... ?. 34 – Ladislav Kindernay
5. miesto ... ?. 22 – Miloš Dolanský
6. miesto ... ?. 33 – Marek Namešpetra
7. miesto ... ?. 30 – Martin Orolín
Kulturistika nad 90 kg:
1. miesto ... ?. 37 – Štefan Havlík – absolútny ví?az
2. miesto ... ?. 18 – Boris Prekop
3. miesto ... ?. 28 – Martin Nemec
4. miesto ... ?. 39 – Niko Kvasnovský
5. miesto ... ?. 25 – Matúš Horos
6. miesto ... ?. 35 – Tomáš Marcinko