Magazín
Princíp predunavenia svalov - 9.diel seriálu
dátum: 18.07.2014 | autor: mozolani.com
rubriky: Lifestyle
Nová časť veľkého letného seriálu je okrem princípu predunavania svalov venovaná aj gigantickým sériám, ktoré sú určené pre pokročilých cvičencov, s konkrétnym príkladom tréningu prsných svalov.

Princíp gigantických sérií

Pri aplikovaní tohto náročného princípu pre pokročilých vykonávame 4 až 6 cvikov pre tú istú svalovú skupinu za sebou iba s malými prestávkami medzi nimi.

Príklad tréningu prsných svalov : zaradíme tlak na lavičke, rozpažovanie na šikmej lavičke, kľuky na bradlách a pullover. Prestávky medzi cvikmi  tejto gigantickej   sérii  sú   len   niekoľko  sekúnd  a  až po odcvičení celej giga - série nasleduje dlhšia prestávka. Toto zopakujeme 3 až 4 krát s plným úsilím v každom cviku. Tréningová intenzita je extrémne vysoká, prekrvenie svalstva enormné a úspora tréningového času veľmi výrazná. Využitie princípu je pri vyrysovaní svalstva pred súťažou.

 

Princíp predunavenia svalov

Tento princíp sa využíva z dvoch hlavných dôvodov. Prvý dôvod je, že pri vykonávaní nejakého základného cviku sa unavia synergické (pomáhajúce svaly) skôr ako agonista (sval pre ktorý je cvik určený).Príkladom môže byť tlak v ľahu na lavičke, kde posledné opakovania nedokážeme urobiť preto, že deltové svaly alebo triceps sa unavia skôr ako prsný sval, s ktorým by sme dokázali urobiť ešte zopár opakovaní. Preto zaradíme ako prvý cvik pred tlak v ľahu izolovaný cvik pri ktorom pracuje takmer výlučne prsný sval, čo v tomto príklade môže byť pec-deck. Až po vykonaní asi 3 sérií z izolovaného cviku sa agonista ( v tomto príklade prsný sval) predunaví tak, že v ďalšom cviku (tlak v ľahu) už doznie únava všetkých pracujúcich svalov naraz.

Druhý dôvod možno ilustrovať na tak náročnom cviku ako je drep s činkou na pleciach, kde pre dôkladné precvičenie štvorhlavého svalu stehna musíme používať veľké záťaže. Tak veľkú záťaž však veľakrát ani nemôžeme používať, pretože spodná časť chrbtu alebo aj sedací sval je enormne zaťažený, čomu sa chceme vyhnúť kvôli možnosti zranenia chrbtu, alebo nežiadúcemu rozvoju sedacieho svalstva. Predunavujúcim cvikom je v tomto prípade vykopávanie na stroji v sede, kde pracuje výlučne štvorhlavý sval. Opäť možno zaradiť napr.3 série tohto cviku a dosiahneme také prekrvenie určeného svalu, že v hlavnom cviku-drepe už vystačíme s podstatne menšou záťažou pre dôkladné precvičenie svalu. Tento princíp je určený iba pre pokročilých cvičencov.

-lr-