Magazín
PROPOZÍCIE – Mozolani Classic 2015
dátum: 25.03.2015 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika
Pozrite si propozície medzinárodnej pohárovej súťaže v kulturistike mužov a bikiny fitness žien MOZOLANI CLASSIC 2015, ktorú z poverenia SAKFST zorganizuje Mozolani The Fitness Authority.

A. Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ: z poverenia VV SAKFST - Mozolani Fitness Žilina

Miesto konania: Bratislava, Istropolis / Dom odborov, Trnavské mýto 1/

Dátum konania: 25.4.2015

Prihlášky: posielať najneskôr do 18.4. 2015 prihlasovacím formulárom

Prihlasovací formulár pre pretekárov TU

Tel. kontakt: Božena Sibilová - 0911 274 943

Ubytovanie: Hotel - Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava (rozhodcovia na náklady usporiadateľa) – zabezpečuje organizátor pre pretekárov v prípade záujmu za zvýhodnené podmienky, bližšie informácie na tel. č.: 0911 274 943

Stravovanie: na vlastné náklady, pre športovcov bude v oficiálnom hoteli Lindner zabezpečená

špeciálna strava.

Úhrady: cestovné náklady a ošatné rozhodcov hradí usporiadateľ podľa platných smerníc SAKFST,

ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

 

B. Technické ustanovenia:

Predpisy: súťaží sa podľa platných pravidiel kulturistiky a bikiny fitness, ktoré sú platné od 7.3.2013.

Podmienky štartu:

a) platná licenčná karta SAKFST;

b) nalepená členská známka za rok 2015;

c) včas zaslaná prihláška, neprihlásení môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku vo

výške 10 €.

 

Námietky: podávajú sa s vkladom 10 €, o ich oprávnenosti rozhodne komisia v zložení:

- hlavný rozhodca, delegát SAKFST a riaditeľ súťaže.

Doping: usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu.

Súťažné kategórie:

Bikiny fitness žien

- kategória do 163 cm

- kategória do 169 cm

- kategória nad 169 cm

Kulturistika muži

- kategória do 75 kg

- kategória do 85 kg

- kategória nad 85 kg

 

C. Činovníci súťaže:

Riaditeľ súťaže: Andrej Mozoláni

Sekretár súťaže: Michaela Kováčová

Hospodár: Božena Sibilová

Vedúci pretekárov: Ľuboš Žitník

Zdravotná služba: MUDr. Igor Habaník

Hudobná réžia: Michal Bukviš

Moderátor: Dalibor Biro

 

D. Rozhodcovia:

Hlavný rozhodca: Dr. Dušan Matušík MR

Pódiový rozhodca: Ján Cabánik III. stupňa

Sekretár hl. rozhodcu: Ing. Marián Prekop III. stupňa

Asistent sekretára: Bc. Šimon Tabernaus I. stupňa

Rozhodca č. 1: Ing. Štefan Petrík MR

Rozhodca č. 2: Mgr. Jitka Lennerová III. stupňa

Rozhodca č. 3: Mgr. Luboš Matejíčka MR

Rozhodca č. 4: Roland Brosman I. stupňa

Rozhodca č. 5: Natália Révajová III. stupňa

Náhradný rozhodca: Stanislav Gabčo MR

Delegát zväzu: Ing. Ľubomír Hečko

 

E. Časový rozpis:

Prezentácia: 24. 4. 2015 od 18.00 do 21.00 h v priestoroch hotela Lindner, Metodova 4, Bratislava

Semifinále 25. 4. 2015: Dom odborov Istropolis, Trnavské mýto

o 8.00 h - nástup pretekárov

o 10.00 h - začiatok semifinále

Prví štyria pretekári v kategóriách kulturistika mužov postúpia do spoločného finále.

Prvé štyri pretekárky v kategóriách bikiny fitness žien postúpia do spoločného finále.

Finále 25. 4. 2015: od 16.30 h

 

F. Rôzne:

Tituly: celkový víťaz/ka získa titul absolútneho víťaza/ky Mozolani Classic 2015

Ceny: na 1. - 12. mieste získajú ceny od sponzorov, ktoré sú vopred určené podľa umiestnení, každý pretekár dostane diplom a 1. - 3. medailu a pohár.

Hudobný doprovod: každý pretekár odovzdá pri prezentácii CD s hudobným podkladom na voľnú zostavu, na ktorej môže byť len jedna skladba.

Vstup do priestorov súťaže: s 1 – 2 pretekármi jeden tréner, s 3 a viac pretekármi dvaja tréneri - voľný vstup do rozcvičovne.

Akreditácia: na udelenie akreditácie pre novinárov a fotografov kontaktujte redaktor@mozolani.com

Upozornenie: usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v šatniach. Za znečistenie priestorov spôsobené pretekármi - sankcia 20 €

 

Zmluvní partneri SAKFST:

ATP

Kompava s .r .o.

VictorySport s. r. o.

MadMax

Kráľovská pekáreň Stanislav a syn

Mozolani The Fitness Authority.

 

Propozície spracoval:

Riaditeľ súťaže: Andrej Mozoláni

Dňa: 10. 3. 2015

 

Propozície schválil:

predseda ŠTK: Bc. Anton Tabernaus

Dňa: 23. 3. 2015

Súvisiace články