Magazín
Okamžité vylúčenie zo SAFKST za štart na pretekoch konkurenčnej federácie
dátum: 11.01.2018 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika

Na decembrovom zasadnutí Výkonného výboru SAFKST v Trenčíne okrem iného prítomní členovia schválili sankcie za porušenie pravidiel IFBB, IPF a SAKFST, t. j. okamžité vylúčenie členov SAFKST, ak sa aktívne zúčastnili v roku 2017 podujatia organizovaného konkurenčnou organizáciou. Za návrh hlasovali Mlsna, Antal, Kovalčík, Hečko, Muller, proti nebol nikto.

-r-