Magazín
Odvolali generálneho sekretára SAFKST Ladislava Meška
dátum: 23.11.2017 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika

Ako sa uvádza na stránke www.sakst.sk, dňa 14.11.2017 bol Ladislav Meško odvolaný z funkcie generálneho sekretára SAFKST. Zároveň Disciplinárna komisia z dôvodu podozrenia zo závažného porušenia stanov SAFKST začala disciplinárne konanie a dočasne mu zastavila výkon všetkých funkcií v SAFKST. Výkonný výbor L. Meškovi s okamžitou platnosťou dočasne pozastavil členstvo v SAFKST. Sekretariát pracuje v štandardnom režime, kontaktné adresy zostávajú v platnosti.

-r-