Magazín
Správa o výsledkoch kontroly hospodárenia SAFKST od 1.1. do 30.9 2017
dátum: 08.12.2017 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika
Vážený člen SAFKST, v dňoch 11.10.2017 – 09.11.2017 som uskutočnil kontrolu agendy SAFKST od 01.01.2017 do 30.09.2017 a kontrolu hospodárenia SAFKST 01.01.2017 do 30.09.2017. O výsledku kontroly som dňa 18.11.2017 vypracoval správu, ktorá bola následne doručená Výkonnému výboru SAFKST a Hlavnej kontrolórke športu. Vzhľadom k tomu, že predmetná správa nebola zo strany vedenia SAFKST dodnes zverejnená, zasielam Vám ju pre Vašu informáciu. S pozdravom, Pavlík Samuel.